Yasin

1. Yasın

2. Vel kur'anil hakiym

3. İnneke le minel murseliyn

4. Ala sıratım müstekıym

5. Tenziylel aziyzir rahıym

6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

17. Ve ma aleyna illel belağul mübın

18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

24. İnnı izel le fı dalalim mübın

25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym

59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

www.kuran.gen.tr sitesinden alıntıdır. http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=4&sid=36 Türkçe Yazılışı http://www.kuran.gen.tr/?kid=1&sid=36&x=s_main&y=s_middle Yasin Meali
 1. ziya dedi ki:

  ElhamdülillahirabbilAlemin

 2. Misafir dedi ki:

  Allah razı olsun

 3. Misafir dedi ki:

  Allah razı olsun

 4. Said dedi ki:

  Ve celle senaüke nin anlamını da yazarmısınız

 5. volkanazog dedi ki:

  offfffff yaaa çoh k güzel

 6. Ahmet dedi ki:

  Ben bu duaya okurken aklima patlican geliyor. Bu duayi annem bana patlican soyarken ogretmisti bi turlu aklimdan cikmiyo. Namazda patlican dusunmek namazi gecersiz kilar mi acaba.

 7. arzu dedi ki:

  hangi arab olda sübhanekeyi yanlış okuduğumuzu söylüyor kesmüke değil ismüke diyorlar namazlarımı kılarken hep teretüt içinde acaba yanlışmı diyorum onların dediği gibş okusam içim rahat etmiyor bildiğim gibi okudamda elimde imkan olsa kabe imamına sorucam sonuçta onların dili bizdemi bşr yanlış var onlardamı...lütfen yardımcı olun kesmüke kesip atmak anlamında gibi bişeyler söylüyorlar ismüke demek lazımmış

 8. Nisa dedi ki:

  Çok teşekkür ederim kim koymuşsa🤗

 9. İsimsiz dedi ki:

  Teşekkürler

 10. Kadir dedi ki:

  Allah razı olsun

 11. aysel dedi ki:

  Merhaba Duaları Türkçe okuyorum bir sakıncası varmı.

 12. Nick y0k dedi ki:

  10 dk de ezberledim

 13. Ege dedi ki:

  Kitaptaki anlam daha değişik

 14. wolfteam delisi dedi ki:

  abi notum 95 beş ama yüz olsa daha iyi olurdu D

 15. HOCA dedi ki:

  Kolay dua ama ezberlenmesi çok kolay değil

 16. Ceyda dedi ki:

  Mükemmel allah razı olsun çoooooooooooooooook Teşekkürler

 17. Misafir dedi ki:

  Din hocası sordu duayı bilmiyom tabi bu site sayesinde 30 dakikada ezberledim

 18. ali dedi ki:

  Bizlere burda karsılık beklemeksizin verdiğnz emekden dolayı Teşekkürler süreleri okunaklı ve herkezin anlayacagı şekılde yazmışsınız Saygılar Allaha emanet olun

 19. Sizene dedi ki:

  Allah razı olsun

 20. aşk dedi ki:

  ööööööööööffffffffffffffffffffffff

 21. Muallime dedi ki:

  Allah ortaokul din bilgisi hocamdan razı olsun. Ortaokula giderken bütün namaz sürelerini ve dualarını ezberletmisti. Agac yaşken egilir ne de olsa...

 22. Yigit yildiz dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN ON NUMARA BEŞ YILDIZ HOCAM

 23. serdar dedi ki:

  Ezbere mi yorum bir turlu

 24. isim dedi ki:

  kolay dua

 25. HÜSEYİN dedi ki:

  ALLAH sizlerden razı olsun inşALLAH

 26. HamzaGnGrMs dedi ki:

  Web Sitenizi beğendim sağol kardeşim :-)

 27. beri dedi ki:

  gerçke ten on numara bayıldım 5 yıldız

 28. adam dedi ki:

  tüm duaları yazmak çok daha iy olurdu.

 29. ali dedi ki:

  bi ezberlenmiyo

 30. ecrin hoca dedi ki:

  sevgili hocalar çok iyi bir anlatım okuyuş teşekkür edeiyoruz diğer duaları da çok güzel okuyorsunuz sağolun

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: